Tehdaskierros

Varastointi

tehdas 4
tehdas 3
tehdas
tehdas 6
tehdas 2